Материал тукиш керак

Uzbekistan
20:26, 05 Apr 2021


Кимда Orizio Kadife кругловязалка бор?
75 denye полиэстер 1,5 платинда 80-85 граммажда тукилиш керак.

Хар ой 5 тоннадан тукиш керак. Водийда булса зур булар эди. Булмаса фарки йук каердалиги.