Сотиб оламиз. 8-15 ешдаги болалар учун кийим керак.

Tashkent city 16:15, 16 Dec 2019


Хайрия учун мактаб ешидаги болалар учун ишлаб чикарувчидан кийим сотиб оламан. 280 та. Дукон нархида эмас. Иложи булса улгуржи нархда.

Камол