Кийим-кечак харид киламан.

Uzbekistan
15:24, 03 May 2020


#Сардоба
Зудлик билан....

Сирдарё фожеасига дуч келган оилаларга кийим-кечак харид киламан. Арзон нархда.