#Сардоба. Ички кийимлар оламан.

Uzbekistan
13:34, 04 May 2020


Фожеага тушган оилалар учун сотиб оламан.
Зудлик билан БУГУН Тошкент шахрида аеллар, эркаклар ва еш болалар учун ички кийимларини(трусы) харид киламан. Тайер булиши керак. Арзон берсангиз ёрдам килган буласиз.