Рубашка тикиш керак

Uzbekistan
16:44, 05 Mar 2019


Аёллар рубашкасини тикиб берадиган цех керак. Сифатли булиш керак. Сони 100 та. Матони берамиз.
Тошкент шахрида булиш керак.